top of page

Како се прати и вреднује учење?

Како доприносимо оспособљавању за целоживотно учење?

Како да осигурамо једнаке могућности за различите ученике?

"Важно је одмах истаћи да не постоји само један исправан модел или начин да се у школи примењује приступ дефинисан у Оквиру националног курикулума. Зато овај водич и није припремљен да би био модел, нити га тако треба тумачити. Он служи да се, кроз описе, примере и илустрације покаже како се граде промене у свакодневном животу и раду школе." 

Чему тежимо?

Како подржавамо индивидуално учење?

Како сарађујемо са родитељима и другим партнерима?

Каква је школа у којој се подржава учење?

Прилози и примери добре праксе

Који су главни начини да се оснаже учење и компетенције?

bottom of page